CPLL – Conseil permanent de la langue luxembourgeoise

Aktualitéit

Dat komplettéiert Reegelwierk vun der Lëtzebuerger Sprooch ass do

De Conseil fir d’Lëtzebuerger Sprooch (Conseil permanent de la Langue luxembourgeoise) huet den 20. Mäerz 2019 e komplettéiert Reegelwierk vun der Schreifweis vun der Lëtzebuerger Sprooch ugeholl.

No enger Rei vun Upassunge läit dann elo déi nei Versioun, déi am November vum Ministère a vum Zenter fir d’Lëtzebuerger Sprooch offizialiséiert gëtt, vir.

Den Usproch ass, e kohärent Reegelwierk ze schafen, mat deem vill méi orthografesch Fäll wéi bis elo gekläert sinn. Wéi schonn am Text Schanen-Lulling vun 2001 ginn déi Kapitele behandelt, déi am offizielle Reegelwierk feelen, mat de Reegelen iwwer d’Getrennt- an Zesummeschreiwung, iwwer d’Grouss- a Klengschreiwung an iwwer d’Interpunktioun am Lëtzebuergeschen. Déi aner Kapitele sinn zum Deel gehéiereg komplettéiert ginn.

A ville Beräicher, virun allem der Abiergerung vu Wierder aus anere Sproochen an eng lëtzebuergesch Schreifweis, ass d’Lëtzebuerger Sprooch a permanenter Entwécklung. An deem heiten Text gëtt dorobber verzicht, komplett Lëschten unzegi vu Wierder mat hirer aktueller Schreifweis; et gëtt dofir op den offizielle Lëtzebuerger Dictionnaire (LD) verwisen, deem seng ablécklech Form de Lëtzebuerger Online Dictionnaire ass.

Den Text ass mat ganz wéinege Fachbegrëffer geschriwwen, esou datt de Laien e versteet. An der Annex hannendrun ass d’Aussprooch vun de Buschtawen am Lëtzebuergesche mat phoneeteschen Zeechen explizéiert.

Nieft dem kompletten Text (un deem an der Relecture nach just kleng Korrekturen, awer keng inhaltlech Verännerunge méi duerchgefouert ginn) huet den ZLS en Dokument mat just den Ännerungen ausgeschafft, sou datt een sech séier en Iwwerbléck iwwer d’Ännerunge ka verschafen.

D’Dokumenter kënnen hei erofgeluede ginn.

Komplettéiert Reegelwierk (v191014) / Iwwerbléck iwwer d’Ännerungen (v191015)